Vacatures
KGU daagt je uitKGU daagt je uit
KGU daagt je uitKGU daagt je uit

Wijzigingen wet- en regelgeving HR 2018

Zo, we zitten inmiddels alweer drie weken in het nieuwe jaar. De nieuwjaarsborrels zijn achter de rug, iedereen is weer volop aan het werk. Mooie vooruitzichten, spannende ontwikkelingen. Maar: ook in 2018 verandert er het een en ander in de HR wet- en regelgeving. En daar wil je als werkgever natuurlijk van op de hoogte zijn! KGU Recruitment staat graag klaar voor haar klanten en heeft een paar van de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

 

De komst van de AVG

We hebben nog een kleine vier maanden om eraan te wennen en ons goed voor te bereiden: op 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen voor de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

 

Concreet gezegd moeten alle organisaties vanaf die datum voldoen aan strengere privacyregels voor het personeel. Zo moet je bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten met de organisatie die jouw personeelsgegevens beheert. Ook is het vanaf die datum een vereiste dat je een register opzet met namen en verantwoordelijkheden van mensen die toegang hebben tot die gegevens. Overigens krijgen medewerkers meer rechten om hun gegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen en zelfs te (laten) verwijderen.

 

Het is aan te raden je goed voor te bereiden op de komst van de AVG, een beknopt stappenplan:

 1. Vraag je medewerkers toestemming voor het verwerken van hun persoonsgegevens.
 2. Creëer een privacyverklaring en leg je medewerkers uit waar je alle gegevens voor gebruikt, waarom dat belangrijk is en hoe lang je alles bewaart.
 3. Maak een overzicht van hoe je al deze persoonlijke gegevens verwerkt.
 4. Maak een DPIA: Data Privacy Impact Assessment is een uitgebreid onderzoek om risico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen.
 5. Onderzoek of je een functionaris voor gegevensbescherming nodig hebt. Deze is verantwoordelijk voor toezicht, inventarisaties van gegevensverwerking, bijhouden van meldingen en meer.
 6. Maak een bewerkersovereenkomst met elk bedrijf dat persoonsgegevens voor je verwerkt.

En nog een tip: ontwerp je nieuwe producten of diensten, houd er dan rekening mee dat je de persoonsgegevens al bij de ontwerpfase goed moet beschermen! Verwerk alléén gegevens die noodzakelijk zijn. Een paar voorbeelden:

 • Laat een applicatie niet zonder noodzaak de locatie van gebruikers registreren.
 • Registreer bezoekers van een (nieuwe) website of nieuwsbrief niet automatisch.
 • Vraag bij het abonneren op bijvoorbeeld een nieuwsbrief niet meer gegevens dan nodig.

Meer uitgebreide informatie vind je op deze website.

 

Profiteer van het loonkostenvoordeel

Neem je in 2018 een oudere óf iemand met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie aan? Of heb je al eerder iemand uit deze doelgroepen aangenomen en wil je met hem/haar verder? Dan kan je als werkgever profiteren van het loonkostenvoordeel. Dit vervangt in feite de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Tip: om dit voordeel te ontvangen is wel een kopie van de doelgroepsverklaring van de werknemer nodig. Dat kan de betreffende werknemer zelf op deze website regelen.

 

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Vóór 1 januari 2018 was het nog toegestaan om vacatures te plaatsen waarin je als werkgever specifiek om jonge of oude medewerkers vroeg. Dit alles onder het mom van het bestrijden van ouderen- of jeugdigenwerkloosheid. Sinds 1 januari is dit echter niet meer toegestaan.

 

Nu we het toch over jongeren hebben: deze doelgroep wordt vrij regelmatig onderbetaald. En dan hebben we het niet eens over de extra gemaakte uren; want reken maar van ‘nope’ dat ze daarvoor betaald worden. Vanaf 2018 zijn werkgevers verplicht om altijd loon uit te betalen voor overwerk en óók nog vakantiebijslag toe te kennen over dit zogenoemde ‘overwerkloon’.

 

Wijziging in de Participatiewet

De Participatiewet heeft voor bedrijven het gevolg dat zij verplicht zijn mensen met een beperking in dienst te nemen. Maar welke mensen vallen onder deze wet? En hoe vind je ze? Allereerst de drie doelgroepen die onder deze banenafspraak vallen:

 1. Iedereen die kan werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig heeft.
 2. Huidige Wajongers (jonggehandicapten) met arbeidsvermogen.
 3. Mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening.

Als werkgever kan je bij het UWV navragen of een potentiële werknemer in een van bovenstaande categorieën valt. Het UWV houdt dit namelijk van iedereen bij. Tip: zorg er wel voor dat je het BSN (burgerservicenummer) van de betreffende werknemer bij de hand hebt.

 

En verder…

 • Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht om een contract af te sluiten met arbodienstverleners. Het gevolg? Een sterkere positie voor de bedrijfsarts.
 • Er wordt verwacht dat het aantal banen de komende twee jaar alleen maar zal stijgen. Dit komt door de stabiele economische groei.
 • Vanaf 1 april 2018 krijgen vrouwen die zwanger zijn van een meerling maximaal 20 weken verlof. Ze mogen dit verlof tevens eerder aanvragen.
 • De leeftijdsgrens voor de no-riskpolis ouderen die in dienst komen na een WW-uitkering, gaat omlaag naar 56 jaar. Het doel van deze wijziging is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkloze vijftigplussers.
 • Werknemers die werken op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moeten zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Dit geldt overigens ook voor iedereen die op zo’n locatie woont.
 • Ontsla je een werknemer die meer dan twee jaar in dienst is geweest? Houd er dan rekening mee dat het maximale bedrag dat je verschuldigd bent per 1 januari 2018 omhoog is gegaan naar 79.000 euro (i.p.v. 77.000 euro). De opbouw van deze zogenoemde transitievergoeding gaat in vanaf de eerste werkdag.
 • Zal de wet DBA voorlopig niet ingaan. Deze wordt vervangen door andere maatregelen: er komt een minimumtarief voor de zzp’er, een opt-out mogelijkheid en een opdrachtgeversverklaring.

Alle bovengenoemde wijzigingen zijn eind december 2017 op papier gezet. En zoals inmiddels wel duidelijk is, kan het in de politiek nog weleens veranderen. Last minute wijzigingen zijn zeker niet ongewoon. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen de HR wet- en regelgeving, raden wij jullie aan om deze site in de gaten te houden; dit artikel wordt regelmatig geüpdatet als er nieuwe veranderingen zijn.

 

Benieuwd wat KGU Recruitment voor werkgevers kan betekenen? Neem gerust contact met ons op. Of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn en leer ons eerst eens kennen.

 

 


januari 2018