Vacatures
KGU daagt je uitKGU daagt je uit
KGU daagt je uitKGU daagt je uit

Wijzigingen wet- en regelgeving HR 2023

 

 

Ook dit jaar is en zal er weer het een en ander veranderen in de HR wet- en regelgeving. Taaie stof maar daar wil je als werkgever en -nemer wel van op de hoogte zijn. Geen paniek! KGU Recruitment zet de belangrijkste wijzigingen voor jou op een rijtje: zo min mogelijk flex en een vast contract moet de norm worden. De pensioenen worden hervormd, het concurrentiebeding gaat op de schop, net als de regels voor uitzenden en detachering. De WKR wordt uitgebreid, minimumlonen gaan omhoog, de onbelaste reiskostenvergoeding mag na 16 jaar omhoog en meer.

 

 

 

 

Stijging minimumloon
Om werken lonender te maken zal vanaf 1 januari 2023 het minimumloon in één keer omhoog gaan met maar liefst 10,15%. Ook gaat het tarief van de eerste schaal van de inkomstenbelasting (inkomen tot €73.071 per jaar) omlaag van 37,07% naar 36,93%. Hierdoor houdt een werknemer maximaal €102 netto per jaar extra over.

 

Hiernaast wordt per 1 januari 2024 het wettelijk uurloon ingevoerd waardoor het uurloon van een werknemer niet meer bepaald wordt door de lengte van de werkweek. Dit betekent dat iemand die 40 uur per week werkt straks hetzelfde minimumuurloon heeft als iemand die 36 uur per week werkt.

 

Thuiswerkvergoeding en wet flexibel werken
Vanaf 1 januari 2023 gaat de onbelaste thuiswerkvergoeding van €2,00 naar €2,15 per thuiswerkdag. Het geven van deze thuiswerkvergoeding is niet verplicht, tenzij dit is opgenomen in de cao of beloningsregeling. Maar wist je dat een werknemer niet een thuiswerkvergoeding én een reiskostenvergoeding op dezelfde dag mag ontvangen? Per werkdag dien jij als werkgever aan te geven welke van de twee vergoedingen wordt toegepast.

 

Onbelaste reiskostenvergoeding
In 2023 komt een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding, de eerste stijging sinds 2006, die dus al jaren bevroren is op €0,19 cent per kilometer. Vanaf 1 januari 2023 mogen werkgevers hun personeel €0,21 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. In 2024 stijgt dit bedrag zelfs naar verwachting naar €0,23 cent per kilometer.

 

Toekomst van het hybride werken
Het kabinet zal in 2023 een beleidsagenda uitwerken met als doel de voor- en nadelen van thuiswerken te balanceren. Denk daarbij aan thema’s als eerlijk werk, economische groei en duurzaamheid. Hybride werken heeft ook raakvlakken met grotere transities in de samenleving, zoals digitalisering, globalisering en verduurzaming. Het hybride werken kan hieraan bijdragen.

 

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
Om de lasten op arbeid te verlagen verlaagt het kabinet ook de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Hiervoor wordt in de jaren 2023 tot en met 2027 €500 miljoen uitgetrokken. Met die verruiming krijgen vooral kleinere werkgevers meer mogelijkheden om een extra onbelaste vergoeding te geven aan hun werknemers, die nu te maken krijgen met o.a. hogere energiekosten.

 

Hervorming concurrentiebeding
De afgelopen jaren is er een duidelijk probleem gesignaleerd met de werking van het concurrentiebeding. Het gebruik blijkt zodanig breed, dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van de noodzakelijke arbeidsmobiliteit kan leiden. Ook de sociale partners willen het concurrentiebeding hervormen. Daarom wordt een aanpassing van het concurrentiebeding nader uitgewerkt. Het streven is om de Tweede Kamer hierover in 2023 te informeren.

 

CAO-wijzigingen voor uitzendkrachten

  • Met ingang van 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning uitgebreid met de vaste eindejaarsuitkering volgens de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever.
  • Het fasesysteem is begin 2022 al gewijzigd. Hierdoor duren de fase A en fases 1/2 maximaal 52 gewerkte weken en kan je in fase B of 3 alle uitzendkrachten 6 contracten in nog maar 3 jaar tijd geven. Per 1 januari 2023 geldt de nieuwe fasetelling in beginsel voor iedereen. Het is dus van belang dat je ook de contractverlengingen goed in de gaten houdt.
  • Vanaf 1 januari 2023 tellen doorbetaalde vakantieweken ook mee als gewerkte weken in fase A en 1/2. Tot vorig jaar telden alleen de gewerkte weken mee voor de fasetelling in fase A en 1/2.

CAO-wijzigingen StiPP-pensioen uitzendkrachten
Vanaf 1 januari 2023 verandert de basisregeling pensioen en gaat de werkgeverspremie van 2,6% naar 8%. Dit betekent dat de werkgeverspremie gelijk wordt getrokken met de werkgeverspremie uit de plusregeling in fase 3 en B. Voordat een uitzendkracht aanspraak kan maken op de basisregeling bij StiPP, dient een werknemer 8 weken bij dezelfde werkgever te werken. Dit wordt ook wel de ‘wachttijd’ genoemd.

 

Tot vorig jaar had een uitzendkracht geen recht op pensioenopbouw over de reserveringen die tijdens deze wachttijd zijn opgebouwd. Vanaf heden is het zo dat de opgebouwde reserveringen in wachttijd als pensioengevend loon worden aangemerkt. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2023 over de reserveringen die in wachttijd zijn opgebouwd ook pensioen wordt opgebouwd.

 

En verder…

  • Een deel van de AOW-verhoging wordt gefinancierd door de inkomensondersteuning AOW (IOAOW) stapsgewijs te verlagen in 2023 en af te schaffen vanaf 2025.
  • Voorgenomen verhoging ouderenkorting wordt teruggedraaid.
  • Gebruik maken van de fiscale regeling om pensioen op te bouwen is in 2023 niet meer mogelijk.
  • Bepaalde groepen werknemers (zoals kenniswerkers) die naar Nederland komen om hier te werken, kunnen dankzij de 30%-regeling maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen.
  • De Nederlandse Arbeidsinspectie krijgt meer geld om extra inspecties uit te kunnen voeren. Ook komt er extra geld voor beter toezicht op asbest.
  • Een Wajonger zonder arbeidsvermogen krijgt een hogere uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon, in plaats van 70%.
  • De maximale transitievergoeding voor 2023 wordt afgerond op €89.000 of maximaal één jaarsalaris als dat bedrag hoger is.

Last minute en tussentijdse wijzigingen zijn zeker niet ongewoon. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen de HR wet- en regelgeving, raden wij jullie aan om deze site in de gaten te houden; dat artikel wordt regelmatig geüpdatet als er nieuwe veranderingen zijn.

 

Benieuwd wat KGU Recruitment voor jou als werkgever of werknemer kan betekenen? Heb je advies nodig of HR gerelateerde vragen? Neem gerust contact met ons op via: 035 – 624 86 45 of info@kgu.nl. Of volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn en leer ons eerst eens kennen.

 


januari 2023