Vacatures
KGU daagt je uitKGU daagt je uit
KGU daagt je uitKGU daagt je uit

Privacy Statement

Welkom bij het privacy statement van KGU Recruitment BV

Hier lees je hoe KGU Recruitment omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

Als je je gegevens met ons deelt, wil je niet dat er anderen meekijken. Je wilt niet dat anderen kunnen zien wat jij bij KGU komt doen. Of dat ‘die anderen’ er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je, dat zouden wij ook niet willen. Daarom doen we er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Hoe we dat doen leggen we graag aan jou uit in dit privacy statement.

 

First things first: de persoonsgegevens die je met ons deelt, behandelen we zorgvuldig en worden zo beveiligd dat dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is KGU Recruitment?

KGU Recruitment bestaat sinds 1969 en is een recruitmentbureau in Hilversum. Jouw droombaan staat voor ons centraal. Hoe jij die droombaan bemachtigt? Onder andere doordat we de vacatures van onze klanten matchen met kandidaatgegegevens. Dit gaat om kandidaten die een nieuwe baan zoeken. Hierbij maken wij gebruik van technologie waaronder onze website en beheren wij relevante en actuele kandidaatgegevens via een online database (www.carerix.com).

 

Op onze website kan je vacatures bekijken, solliciteren op vacatures, je aanmelden voor een zogeheten vacature alert en je ‘open’ inschrijven. Ook kan je inloggen om in jouw persoonlijke omgeving te komen, om bijvoorbeeld je gewerkte uren te registreren.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze recruitmentactiviteiten. Die activiteiten zijn: werving & selectie, uitzenden, detachering en payroll. Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • onze recruitmentactiviteiten, vacatures en netwerk voor jou beschikbaar te stellen.
 • contact met je op te nemen, via mail of telefoon, naar aanleiding van je inschrijving, je sollicitatie op een vacature of als wij denken dat we de droombaan of droomopdracht voor jou hebben.
 • je gegevens door te geven aan (potentiële) werkgevers.
 • je informatie te sturen over onze eigen KGU-diensten en acties van KGU en om te reageren als jij vragen en/of klachten hebt.
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.
 • om onze recruitmentactiviteiten te beveiligen, aan te passen en nog beter te maken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou (kandidaat)?

Bij inschrijving in onze database:

 • jouw naam-, adres-, woonplaats-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 • jouw curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, certificaten, stages en werkervaring (aangevuld met alle gegevens zoals vermeld op jouw cv).
 • gegevens als het gaat om jouw beschikbaarheid, salarisindicatie en verlof/vakantie.
 • andere gegevens die mee (kunnen) tellen in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties, motivatiebrief, foto en getuigschriften.

Zodra je via de bemiddeling van KGU op uitzend-, payroll- of detacheringsbasis gaat werken/werkt/hebt gewerkt, delen wij jouw gegevens met onze backofficepartner GJ Dé HR-Partner. Bekijk het privacy statement van GJ Dé HR-Partner via deze link.

 

KGU legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou (opdrachtgever/leverancier)?

Hieronder vallen contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. KGU verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken mee (willen) doen: (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, zakelijke contactgegevens en functies van contactpersonen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Alleen als jij het goed vindt, bewaren wij jouw gegevens 1 jaar. Na afloop van deze periode ontvang jij van ons een (push) mailbericht. In dit bericht vragen we jou om ons toestemming te geven, zodat we jouw gegevens nog een jaar langer in ons bestand mogen bewaren. Wil je je dan liever uitschrijven? Dan krijg je daarin ook direct die optie en anders anonimiseren wij jouw persoonsgegevens automatisch.

 

Als je in de tussentijd niet meer bemiddeld en/of op de hoogte gehouden wilt worden door KGU: wat jammer! Maar je kunt jezelf altijd uitschrijven. Als jij een e-mail stuurt aan info@kgu.nl, benaderen én bemiddelen we je niet meer. Jouw persoonsgegevens worden dan volledig geanonimiseerd en zijn niet meer terug te vinden in onze database.

 

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als hiervoor opgenomen. Na de (wettelijke)
bewaarperiode of op jouw verzoek worden jouw persoonsgegevens volledig geanonimiseerd.

Jouw rechten.

Je hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – het recht om:

 • inzage te vragen in jouw persoonsgegevens.
 • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.
 • onvolledige informatie compleet te laten maken.
 • jouw persoonsgegevens te laten wissen (in bepaalde gevallen).
 • jouw persoonsgegevens te laten ‘beperken’ (in bepaalde gevallen).
 • jouw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen (in bepaalde gevallen).
 • bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. Natuurlijk lichten we in dat geval de weigering aan je toe.

 

Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten, kan je contact opnemen met jouw contactpersoon bij KGU of een verzoek sturen naar info@kgu.nl. We reageren binnen een maand op jouw verzoek.

Bescherming persoonsgegevens.

Om te zorgen dat jouw persoonsgegevens – die wij verwerken – worden beschermd, treffen we allemaal verschillende beveiligingsmaatregelen (zowel organisatorisch als technisch). Als, en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, hebben wij de afspraak met hen dat zij de persoonsgegevens – net als wij – optimaal beveiligen.

Over de techniek van onze website.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als veel andere websites
verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van je computer, het IP-adres van je Internet Service Provider en datum en tijd van toegang tot de website. Maar ook het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt en de onderdelen
van de website die je bezoekt. Verder de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken. En informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor je bezoek aan de site, de geolocatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

 

Ontzettend veel technische informatie die wordt gebruikt voor het beheer van onze website en door onze systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Over cookies op onze website.

KGU maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

 

Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn onder andere de social media-kanalen Facebook, Twitter, Linkedin en Google(+). Als je zo’n link of button aanklikt, verlaat je de website van KGU en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

 

Bij een bezoek aan kgu.nl ga je er standaard mee akkoord dat KGU cookies op je apparaat plaatst. Heb je eerder cookies toegestaan en wil je dat aanpassen, of wil je cookies juist toestaan?

 

Je kan gebruik maken van de informatie over cookies & online privacy en de mogelijkheden om jouw cookie-instellingen te organiseren via www.youronlinechoices.eu. Ook kan je op al je apparaten jouw browsers zo instellen dat je bij een volgend bezoek aan onze website geen cookies meer ontvangt. Voor instructies over hoe dit kan worden ingesteld, verwijzen wij je naar de klantenservice van je eigen internetbrowser.

 

Als je je afmeldt voor het gebruik van cookies, dan moet je er wel rekening mee houden dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden en functionaliteiten van onze website, zoals inloggen in onze portal. Ook kunnen bepaalde onderdelen van de website niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Jazeker, dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan jou.

Heb je vragen aangaande dit privacy statement?

Deze beantwoorden we graag. Zet je vraag op de mail en stuur die aan: info@kgu.nl.